Za kvalitetnu odluku potrebno je imati vještinu
smirivanja uma.

Mindfulness mentalni treninzi za lidere

Grupni program ‘Mindfulness na radnom mjestu’ namjenjen je osobama na rukovodećim pozicijama.

Cilj programa je poboljšati proces donošenja odluka, nošenja s izazovnim i nepredvidivim situacijama te osvjestiti rad na osobnoj dobrobiti (wellbeing), kako bi dugoročno mogli kvalitetno djelovati na privatnoj i na poslovnoj razini.

Edukacija je znanstveno utemeljena i pripremljena prema radnim materijalima Sveučilišta Oxford – Oxford Mindfulness Centra.

Trajanje programa: od šest do osam tjedana

Dinamika održavanja: jedan puta tjedno po dva sata
Način održavanja: uživo ili online
Cijena: na upit 

Coaching

Individualni treninzi namijenjeni osobama na visokim menadžerskim pozicijama koji žele naučiti vještinu smirivanja uma te unaprijediti proces donošenja odluka. Ovaj program je spoj coachinga temeljenog na neuroznanosti (brain based) i mindfulness mentalnih treninga. Brain Based Coaching je vrlo učinkovita metoda, temeljena na neuroznanosti te je akreditirana kod Međunarodne coach federacije. Metoda je usmjerena na proces i na rezultat što je čini idealnom za poslovnu sredinu. Brain Based Coaching metodologija spojena s mindfulness mentalnim treningom daje odlične rezultate u kratkom vremenu.

Trajanje programa: uvodni coaching razgovor + (od 4 do 12 tjedana). Uvodni coaching razgovor je informativan i besplatan.
Dinamika održavanja: jednom tjedno po 60 minuta
Cijena: na upit

Ritam života – Probudite autentičnost u sebi

Personalizirani program (jedan na jedan) namijenjen je visokom menadžmentu. Program koristi razne tehnike koje pomažu vodstvu dobiti odgovore na pitanja: kako razviti autentičnost, povećati energiju i pronaći osobni životni ritam koji je ključan u ostvarenju uspješnog i sretnog života. U programu mogu biti uključene sistemske poslovne i privatne konstalacije (vidi sistemske i poslovne konstalacije) te ostale tehnike spoznaje sebe. S obzirom da je program 1 na 1, sadržaj će u potpunosti biti prilagođen klijentu i njegovim potrebama.

Trajanje programa: uvodni razgovor + minimum 7 tjedana.
Dinamika održavanja: 1 puta tjedno po sat i 30 minuta
Način održavanja: uživo ili online
Cijena: na upit

Sistemske poslovne konstelacije

Jedan su od novijih i naprednijih alata za uvid u poduzetničku i poslovnu problematiku. Omogućavaju uvid u poslovni sistem i odnose među ljudima u tom sistemu. Uz pomoć njih možemo istražiti problematične situacije ili moguće prilike, prepoznati skrivene dinamike unutar sustava te otkriti moguća rješenja.Moguće teme koje se mogu postaviti unutar poslovne situacije uključuju rukovodstvo i timski problemi, organizacijska pitanja te savjetodavna pitanja.

Spoznaja poslovnih konstalacija se može odnositi npr. na otkrivanje blokada unutar sistema koje se mogu manifestirati kao neuspjeh, pad produktivnosti ili prodaje, česti konflikti unutar tima, problemi vođenja, itd. Uz pomoć konstalacija mogu se testirati mogući odgovori sistema, npr. pri izboru novih suradnika ili partnera, pozicioniranju proizvoda na tržištu, donošenju odluka kod više opcija, razvijanju ili promjeni strategije itd.

Dinamika održavanja: jednokratno

Način održavanja: uživo ili online
Cijena: na upit 

Krizno komuniciranje za lidere

Program je namjenjen liderima koji žele produbiti svoje komunikacijske vještine u vrijeme krize. Na edukaciji će naučiti kako pripremiti plan i tim za krizno komuniciranje, kako se odnositi prema medijima, kako sačuvati reputaciju i razmišljati proaktivno. U trening će biti uključene mindfulness mentalne vježbe koje će liderima pomoći smiriti um u vrijeme krize.

Trajanje programa: dva tjedna.
Dinamika održavanja: tjedno po četiri sata
Način održavanja: uživo ili online
Cijena: na upit 

Prijave na treninge za lidere

    © 2021 Iva Mia Coaching d.o.o.